بایگانی برای : پلاتو هنر

نمایش پنج ونیم صبح اعلان

نویسندگی وکارگردانی :علی صادقی زاده برگزیده سی ویکمین جشنواره تئاتر استان کرمان دریافت سه تندیس و هشت جایزه از جشنواره تئاتر استان کرمان زمان:۱۰ الی ۳۰ اذر ساعت:۱۸ مکان:حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی _مجموعه یادگاران صنعتی پلاتوی همایون نمایش پنج ونیم صبحامتیاز دهید.

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،