بایگانی برای : پوریا قلی پور

قیام شالباف ها اعلان

 آواز گروهی آکاپلا پلی فنیک و رقص مدرن اثر مسعود نکویی و پوریا قلی پور زمان : ۱ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۵ مکان : خیابان شریعتی، حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و چهارراه باغملی مجموعه تئاتر یارگاران صنعتی، سالن تئاتر همایون قیام شالباف هاامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
، ، ،
خوانش نمایشنامه «گرداس» اعلان

نویسنده و هدایتگر خوانش: پوریا قلی پور یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳ خیابان بهمنیار، بهمنیار ۳، موسسه فرهنگ گستر سه شنبه ۱۶ دی ماه خیابان شفا، حدفاصل کوچه ۲۹ و ۳۱، کافه زمان ، ساعت ۲۰ پنجشنبه ۱۸ دی ماه خیابان انقلاب، نبش کوچه ۱۳، کافه کرمون، ساعت ۲۰ خوانش نمایشنامه «گرداس»امتیاز دهید.

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳
، ، ، ، ،