بایگانی برای : کتابخوانی

هر یکشنبه یک اتفاق اعلان

کتابخوانی داستان دو شهر زمان : یکشنبه ۲۵ شهریور ساعت : ۱۹ مکان : میدان کوثر ، محوطه شهرداری ، واحد ۴۹ ، کتابفروشی طاقچه هر یکشنبه یک اتفاقامتیاز دهید.

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
، ، ،
بیست و دومین نشت کتابخوانی طاقچه اعلان

تا یکشنبه ۳ تیر فرصت دارید کتاب ملت عشق را بخوانید آدرس : میدان کوثر محوطه شهرداری ، واحد ۴۹ ، کتابفروشی طاقچه بیست و دومین نشت کتابخوانی طاقچهامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
، ، ، ، ،