بایگانی برای : کرمانی

کرمان به عنوان برترین استان کشور در زمینه آزادی زندانیان معرفی شد – See more at: http://www.kerman-online.ir/fa/news/98641/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF#sthash.Auvs1Xhb.dpuf روزنگار

کرمان به عنوان برترین استان کشور در زمینه آزادی زندانیان معرفی شد – See more at: http://www.kerman-online.ir/fa/news/98641/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF#sthash.Auvs1Xhb.dpufامتیاز دهید.

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
شهید و زخمی شدن ۲ مأمور انتظامی توسط قاچاقچیان مواد مخدر در جیرفت / عاملان حادثه دستگیر شدند روزنگار

شهید و زخمی شدن ۲ مأمور انتظامی توسط قاچاقچیان مواد مخدر در جیرفت / عاملان حادثه دستگیر شدندامتیاز دهید.

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
، ، ، ،