بایگانی برای : کشاورزی

بررسی اقتصاد کشاورزی در ایران اعلان

نشست تخصصی ٣ با حضور مهدی اگه فعال و کارشناس برجسته اقتصاد زمان دوشنبه ٢۴ مهر ساعت ١۶ مکان : دفتر مرکزی جمعیت توسعه و ازادی کرمان بررسی اقتصاد کشاورزی در ایرانامتیاز دهید.

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
، ، ، ،