سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

ایین رونمایی البوم های مسعود نکویی

اجرای قطعاتی از البوم ها و آثار کلاسیک واکای
١۴ اسفند
ساعت:٢٠
در یخدان مویدی کرمان

ایین رونمایی البوم های مسعود نکویی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید