یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

بازی دوستانه فوتسال

هفدهم مرداد روز خبرنگار گرامی باد
بازی دوستانه فوتسال
یادبود شادروان مجید محمد رشید
چهارشنبه 18 مرداد
در سالن فجر

بازی دوستانه فوتسال
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید