دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

جشنواره بانوان ترمه ترنج

نمایشگاه دست آوردها و تولیدات ملی بانوان کار آفرین کرمانی
زمان : 20 و 21 اذر ماه
ساعت : 16 الی 21
در تالار ایرانگردی
ورود برای عموم ازاد و رایگان است

جشنواره بانوان ترمه ترنج
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید