سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

جشن امضای کتاب دال دوست داشتن

پنجشنبه 19 مهر ماه
ساعت : 19
مکان : میدان کوثر ، محوطه شهرداری ، کتابفروشی طاقچه

جشن امضای کتاب دال دوست داشتن
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید