پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

جشن امضا کتاب و جلسه نقد و بررسی کتاب آن مادران این دختران

باحضور بلقیس زمانی
کارشناس : علی ملا زاده
زمان : چهارشنبه 3 مرداد
ساعت : 19
مکان : میدان کوثر ، محوطه شهرداری واحد 49 کتابفروشی طاقچه

جشن امضا کتاب و جلسه نقد و بررسی کتاب آن مادران این دختران
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید