یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

حسنک کجایی

گروه تئاتر اردیبهشت نمایش میدهد
زمان : 5 الی 20 دی ماه
ساعت : 18:30
مکان : تئاتر شهر سیرجان ، تالار فردوسی

حسنک کجایی
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید