سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴

خروس تنبل ، روباه جنگل

کارگردان : حبیب الله امیری
نویسنده : امیر کمساری
زمان : 4 الی 22 مهر ماه
سانس صبح : 8:30 و 10
سانس عصر : 18
مکان : بلوار 22 بهمن ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خروس تنبل ، روباه جنگل
3 با 1 رای

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید