یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶

خوانش نمایشنامه

خوانش نمایشنامه مشترک مورد نظر در دسترس نیست
7 و 8 خرداد ماه
ساعت : 19
ورود برای همه عموم ازاد و رایگان میباشد
مکان : شهرک باهنر خیابان بهارستان نبش کوچه 12 چاشت خانه بی بی

خوانش نمایشنامه
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید