دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

دومین دوره ازسلسله نشست های آشنایی با مکاتب فلسفه معاصر

مدرس: حامدگنجعلیخان حاکمی ،محقق وپژوهشگر مستقل
در نگارخانه هومهر
ظرفیت محدود
شماره تماس جهت ثبت نام: 09139391513

دومین دوره ازسلسله نشست های آشنایی با مکاتب فلسفه معاصر
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید