چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

دومین نشست تجربه نگاری شیوه های تولید تئاتر

زمان : چهارشنبه 1 آبان
ساعت : 17:30
مکان : خیابان امام کوچه شماره 8 ، سالن هم اندیشی حوزه هنری

دومین نشست تجربه نگاری شیوه های تولید تئاتر
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید