دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

دوچرخه الی

نمایشگاه نقاشی الهه یوسفی
گشایش جمعه 10 اردیبهشت ماه
این نمایشگاه الی 19 اردیبهشت دایر می باشد
ساعت بازدید : 17 الی 21
مکان : خیابان شریعتی 19 ، نگارخانه دیبا
نگارخانه شنبه ها تعطیل می باشد .

دوچرخه الی
5 با 3 رای

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید