چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

دیوانه شعر

با شعرخوانی شاعران کرمان

زمان:7شهریور ماه

ساعت : 17 الی 19

مکان : بازاروکیل،چهار سوق دوم،اکونو موزه حیاتی

دیوانه شعر
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید