پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

رونمایی و جشن امضا کتاب ناموران کرمان

عکس های مظفر طاهری
زمان : شنبه ۱۷ شهریور ماه
ساعت : 18
در موزه هنرهای معاصر صنعتی

رونمایی و جشن امضا کتاب ناموران کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید