دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سلسله نشست های شنیدن موسیقی

عناصر موسیقی 1
کریم الدین نظام زاده
زمان : 2 اذر
ساعت : 16 الی 18
مکان : شهرک باهنر ، بحرالعلوم 16 آکادمی موسیقی چنگ

سلسله نشست های شنیدن موسیقی
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید