یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

شماره ۱۲۰۲ هفته نامه نگارستان منتشر شد

جلوی فاجعه را بگیرید / بلندترین و گرانترین شب امسال / روز شمار بزرگترین رویداد فرهنگی کرمان / جهت گیری دانشگاه ازاد به سوی نواوری و کار افرینی است / اجرای حکم قصاص در زندان سیرجان / تایید 91 درصد داوطلبان انتخابات مجلس / نقدی بر نمایش این حیوان شگفت انگیز / کوبیدن بر طبل خودخواهی و خود مداری

شماره ۱۲۰۲ هفته نامه نگارستان منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید