یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

شماره ۱۲۰۸ هفته نامه نگارستان منتشر شد

عقب ماندگی های فرهنگی در کرمان / بیماری که پس از دوماه هنوز در کما است / احراز صلاحیت را سخت نکنیم / حمله به سیستم تنفسی / سرقت از گزدشگر خارجی / شانه سازی با نخاله ساختمانی / در سیرجان بارچه محلی تاسیس می شود / اغاز سومین سال بومی سازی در گهرزمین / گزارش حادثه کرمان را به مردم اهلام خواهیم کرد

شماره ۱۲۰۸ هفته نامه نگارستان منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید