پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

شماره ۵۸۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

وعده های بنفش / مشکلات امنیتی سگ های ولگرد / همه ی ایران را گل گهر میکنیم / زبان اشاره در داعیه های ضد فساد / نقدی به کارنامه دهیار نصرت اباد/ عده ای سودای حرمسراهای خانگی را دارند / نیمه فراموش شده جنگ

شماره ۵۸۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید