پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

شماره ۵۸۳ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

سیرجان شهری ناامن برای پیاده ها / اصلاحات ناکام / عذرخواهی کنید آقای روحانی / افتتاح 4 خانه بهداشت در سفر معاون وزیر به سیرجان /شهروندان افزایش غیرقانونی کرایه را افزایش دهند /سایت تخلیه نخانه روی حریم آب شرب شهر / ذکر شیوخ باشگاه گل گهر / با این شرایط دیگر میزبان جشنواره تئاتر

شماره ۵۸۳ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید