پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

شماره ۵۸۷ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

عنبر نسا درمانی / رمالان پروازی / گل گهر در رونق اقتصادی ایران نقش موثری دارد / کسر بودجه بیش از یک میلیون تومانی به ازای هرمددجو / جزییات حیرت اور از یک پرونده فساد مالی / رونمایی از آمبولانس های پیشرفته / کارخانه تولید کاغذ در سیرجان راه اندازی می شود / گل گهر در رونق اقتصادی ایران نقش موثری دارد

شماره ۵۸۷ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید