پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

شماره ۵۸۸ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

چشمات خیس در بدرقه فرزند کرمان / نام حاج قاسم روی ورودی سیرجان / از پوست تا پوستین /پسته ها مهتر از مردم / او یک نابغه نظامی بود / تعداد کشته های دیروز کرمان در ابهام / همسایه ابدی سردار شهید یوسف الهی که بود ؟ / چشمان خیس در بدرقه فرزند کرمان /کربن منوکسید بازهم قربانی گرفت / شوخی نی به نام ایران نگرانی دولت برای آب

شماره ۵۸۸ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید