یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شماره ۵۸۹ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

ذهن ها ازرده از اخبار بد / گزارشی از مشکلات شهرک صنعتی 3 / قطع گاز شهرک ها در سرمای زمستان / چهارده سال کرمان و دو روز کیش / خون هایی که رنگین ترند / خیابان هایی مثل جیگر زلیخا

شماره ۵۸۹ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید