شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

شماره ۵۹۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

شهردار نمی خواهد موضوع را جمع کند / دلنوشته های سیار / گرامیداشت سردار دلها به همت شرکت گلگهر / فراز و فرود یک پروژه شهری / این زن چگونه روزگار میگذارند / ظریف : فاجعه گرمان فاجعه عشق بود / شیرهای تولیدی کرمان از سلامت کامل برخوردار هستند / تجهیز تقاطع ها به سیستم ثانیه شمار معکوس

شماره ۵۹۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید