پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

شماره ۵۹۱ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

کبک طلاق سر در برف / افتتاحیه بیات / سروها قربانی هیچ / واکسن آزمایشی ویروس کرونا ساخته شد / مغازه با پارکینگ خانه ای در کوچه / جان مردم مهتر است یا حفظ مدیران نالایق / در کانادا دروغ نمی گویند / قانون علیه زنان / تجارت برخی مسئولان با کرونا / وظیفه سران سه قوه / اهتمام صنایع معدنی برای تکمیل زنجیره تامین فولاد

شماره ۵۹۱ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید