پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

شماره ۵۹۲ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

تیری در قلب پاریز / سیرجان در امور قضایی پیشگام است / روزگار لایک و بلاک / شوک رد صلاحیت / گل گهر دستاوردهای بومی سازی خود را به نمایش گذاشت / روایتی از فروش یک کلیه و قرنیه / افزایش ساعات اموزشی کلاس های قبل از ازدواج / اتباع بیگانه باید از سیرجان طرد شوند / سیرجان و بردسیر به بهشتی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است

شماره ۵۹۲ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید