پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

شماره ۵۹۳ هفته نامه پاسارگارد منتشر شد

گرههی بر گره کور قبلی / نارضایتی از شلوغی / می خواهیم در جشن ها اهنگ های حماسی برگزار کنیم / زخمه بر تنبور / موفقیت جهانی محقق سیرجانی / حمایت شرکت سنگ آهن گهر زمین از بومی سازی قطعات / جلوگیری از زندان رفتن 20 نفر در ده روز

شماره ۵۹۳ هفته نامه پاسارگارد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید