یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

شماره ۶۶۱ هفته نامه استقامت منتشر شد

مهاجرت پسته از کرمان حتمی است / چراغ سبز به سر مایه گذاری در بناهای تاریخی / هیچ بانک اطلاع دقیقی از معدن نداریم / دستگاهها از مصوبات کار گروه ها تمکین نمی کند / زنانه شدن اعتیاد نگران کننده است / بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب / اوراد نیمروز این همان تاریخ و افسانه است / هیچ پروژه عمرانی تعطیل نمی شود

 

شماره ۶۶۱ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید