یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

شماره ۶۶۴ هفته نامه استقامت منتشر شد

مشکل اب در 13 شهر استان/ شکر را قطره چکانی توزیع می کنند!/ صدای صنعت پسته به تهران برسد/ هفت شب گفتگو و نشست هنری در سیرجان/ پوریانی به اتفاق ارا به عنوان مدیرعامل گهرزمین باقی ماند/ برنامه هایم کرمان را متحول میکند/ همایون صنعتی ارزو داشت چراغ اهنگری روشن بماند/ تاثیر نشریات محلی رو به افزایش است

شماره ۶۶۴ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید