دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

شماره ۶۶۵ هفته نامه استقامت منتشر شد

حمایت شورای شهر از شهرداری در برگزاری جشنواره شهروندی تابستان / تجربه های اخیر دست از سر ما برنخواهد داشت / تخلف کارت های بازرگانی ربطی به اتاق ندارد / هلدینگ صنایع دستی در کرمان راه اندازی می شود  / موافقت مشروط با هوشمند سازی / نمایشگر ایرانی ذاتا بی باک است / کودکان کار و خیابان را جمع کردیم

شماره ۶۶۵ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید