چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸

شماره ۶۶۷ هفته نامه استقامت منتشر شد

ستاد بحران فرش تشکیل شود / رفتار رزمندگان به عنوان الگو در جامعه معرفی شود / کسی به قطار گردشگری سنگ نزند / کشاورزان عرضه پسته را مدیریت کنند /کرمان صاحب 23 پردیس سینمایی می شود / صندوق بیمه توان پرداخت خسارت خرما را ندارد / میثاق نامه عدالت فرهنگ صلح و سازش را ترویج میکند

شماره ۶۶۷ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید