یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸

شماره ۶۶۸ هفته نامه استقامت منتشر شد

کاهش تولید خرما نگران کننده نیست / هدف سیمان ماهان به روز رسانی و ارتقای دانش مصرف کننده گان است / گردشگری با سخنرانی رونق نمی یابد / نهضت تولید داخلی راه انداخته ایم / ترجمه حواسم را پرت میکند / ناگزیر به استفاده از تکنولوژی هوشمند در معادن هستیم / توقیف بزرگترین پروژه سرمایه گذاری عمان در کرمان / دشمن به دنبال کمرنگ کردن اسم و رسم شهداست

شماره ۶۶۸ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید