یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

شماره ۶۷۰ هفته نامه استقامت منتشر شد

تنها 21 درصد پزشکان برای کارتخوان اقدام کردند / قدس ولی در مهر با مهر امد / یکی از بهترین گلاب ها و روغن گل محمدی نیا در لاله زار تولید می شود / معاملات آتی با هدف پوشش ریسک قیمت انجام می شود / با ارائه تسهیلات از دانشجویان حمایت میکنیم / آموزش هنر بر دوش هنرمندان و آموزشگاه هاست / قیمت پسته در بورس توسط کشاورزی تعیین می شود / با نگاه سنتی مشکل طلاق حل نمی شود /  تکلیف خانه شهر هنوز معلوم نیست

شماره ۶۷۰ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید