پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸

شماره ۶۷۲ هفته نامه استقامت منتشر شد

مرمت لاک پشتی اثار تاریخی / اب شرب رفسنجان از خلیج فارس تامین می شود / نویسندگان شهرستانی هیاهو ندارند / برای توسعه به بلند نظری احتیاج داریم / شهرداری گزارش مقابله با سیل را ارائه کند / سهم بیمه بر اساس درامد پرداخت شود

شماره ۶۷۲ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید