پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

شماره ۶۷۳ هفته نامه استقامت منتشر شد

منافع ما ماندن در برجام است /کارگران مرمت ارگ بم دست از کار کشیده اند / طرح ترافیکی پنج را 24 اذر کامل اجرا نشد . طرح پاییزه کتاب در سرتاسر ایران اجرا میشود / پروژه فولاد بافت افتتاح شد / فرهنگسرای کودک در کرمان راه اندازی می شود /جشنواره موسیقی نواحی قابلیت گستردگی بیشتری دارد / مشکل اب استان با حمایت دولت حل میشود

شماره ۶۷۳ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید