پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

شماره ۶۸۶ هفته نامه استقامت منتشر شد

ورود مسافران به شهداد و لوت ممنوع شد / مقابله با کرونا بدون قاطعیت عملی نمیشود/ برای ایام نوروز کمبود میوه نداریم / پیشنهاد استفاده از اردوگاه راهیان دور برای قرنطینه / مهلت پرداخت عوارض نوسازی و خودرو در شهر کرمان تمدید شد / واحدهای صنفی جیرفت تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد / کمبود ویتامین د سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکند / تنت به ناز طبیبان نیاز مباد

شماره ۶۸۶ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید