دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

شماره۱۲۱۳ هفته نامه نگارستان منتشر شد

تضمینی نیست کرمان مثل استانهای دیگر نشود / بوی بهبود ز اوضای جهان می شنوم / چقدر همه چیز زود عوض می شود / مراسم چهارشنبه پایان سال ممنوع است / الخبر فی ما وقع / تایید انتخابات مجلس در 9 شهر استان / معجزه ای عجیب مقابل چشم شاهدان / پشت پرده ماجرای دپو 150 تن پیاز / باشگاه خدمات مشتریان / سه ماه تنفس برای سر رسید اقساط وام بانکی

شماره۱۲۱۳ هفته نامه نگارستان منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید