شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

شهرداری کرمان برگزار میکند

ایمان سیاه پوشان

زمان : 27 تیرماه

ساعت : 22

مکان : بلوار غدیر 1 ورزشگاه امام علی

شهرداری کرمان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید