یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

ماه در پیراهن

نویسنده : فارس باقری ( براساس طرحی از بابک دقیقی با عنوان “آدلاید”)
کارگردان : بابک دقیقی
آبان و آذر 1394
کرمان، خیابان مطهری غربی، کوچه 25، خانه تئاتر موج نو

ماه در پیراهن
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید