دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

نشست تخصصی سینما

موضوع : مسئله زمان در سینما
زمان : چهارشنبه 5 تیر ماه
مکان : خیابان امامم خمینی کوچه شماره 8 سالن هم اندیشی حوزه هنری کرمان
ساعت : 17 الی 19
با حضور محسن مجیدی

نشست تخصصی سینما
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید