دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی سینما

چهارشنبه ۱۶ مردادماه
موضوع : “ظرفیت‌های تماشاگر – ساختارهای تهاجم” / با تدریس: محسن مجیدی مکان : خیابان امام خمینی کوچه شماره ۸، سالن هم‌اندیشی حوزه هنری کرمان
ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نشست تخصصی سینما
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید