یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

نمایشگاه مکان _ زمان

نمایشگاه مکان _ زمان
کریم اله‌خانی _ هنر چیدمان
یکشنبه ۱۹ شهریور
ساعت بازدید ۶ تا ۹ عصر
نمایشگاه تا ۲۴ شهریور ادامه دارد.
گالری یادگاران
خیابان شریعتی
بین طهماسب آباد و باغ‌ملی
موسسه فرهنگی هنری یادگاران

نمایشگاه مکان _ زمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید