پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

نمایش همین امشب

کارگردان : مهدی ملکی
زمان : 15 دی الی 5 بهمن ماه
ساعت : 17
مکان : چهارراه سمیه ، ابتدای خیابان فردوسی پلاتو کانون هنر

نمایش همین امشب
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید