شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

نمایش پنج ونیم صبح

نویسندگی وکارگردانی :علی صادقی زاده
برگزیده سی ویکمین جشنواره تئاتر استان کرمان دریافت سه تندیس و
هشت جایزه از جشنواره تئاتر استان کرمان
زمان:۱۰ الی ۳۰ اذر
ساعت:۱۸
مکان:حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی _مجموعه یادگاران صنعتی پلاتوی همایون

نمایش پنج ونیم صبح
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید