پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵

«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی
نشر نون
در 267 صفحه
قیمت 22هزار تومان

بیشتر بخوانید

«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید