شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

هملت شاهزاده اندوه

کارگردان : محمد عاقبتی

نویسنده : محمد چرمشیر

زمان : 17 الی 19 مهرماه

ساعت : 18:30 الی 20

مکان : خانه هنر تالار علی معلم خیابان هزارویکشب کوچه 3

خرید و رزرو بلیط : www.khaneyeart.ir

هملت شاهزاده اندوه
5 با 1 رای

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید