دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

چیزهای پشت پنجره

اقتباسی آزاد از نمایشنامه «اسب های پشت پنجره» نوشته ماتئی ویسنی یک

کاری از گروه تئاتر شعله

7 خرداد تا 5 تیرماه 1394، بجز شنبه ها، ساعت 19:45

خیابان مطهری، کوچه شماره 25، خانه تئاتر موج نو

چیزهای پشت پنجره
5 با 1 رای

، ،

نظر خود را ثبت کنید